Oto Rada Rodziców naszej szkoły - czyli najważniejsze osoby wybrane z głosowań w poszczególnych oddziałach klas oraz oddziałów przedszkolnych:

Przewodniczący:
Monika Półćwiartek - Klasa VIII

Zastępca przewodniczącego:
Kamila Mordarska - kl. V

 Sekretarz:
Anna Sztaba - kl. VII

Skarbnik:
Agnieszka Półćwiartek - kl. IV

Członkowie:
Paulina Cebula -Oddział przedszkolny 0a
Joanna Traka - Oddział przedszkolny 0b
Paulina Mach - kl. I
Anna Młynarska  - kl. II
Katarzyna Dziedzic - kl. III
Anna Madej - kl. VI

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie :)