Oto Rada Rodziców naszej szkoły - czyli najważniejsze osoby wybrane z głosowań w poszczególnych oddziałach klas oraz oddziałów przedszkolnych:

Przewodniczący:
Katarzyna Chowaniec - Oddział przedszkolny 0b

Zastępca przewodniczącego:
Agnieszka Gontarz - kl. IV

Sekretarz:
Monika Półćwiartek
- kl. VI

Skarbnik:
Teresa Kopacz - kl. V

Członkowie:
Katarzyna Traka - Oddział przedszkolny 0b
Ewa Fus - kl. I
Barbara Ryczkowska - kl. II
Dorota Madej - kl. III
Elżbieta Koczot - kl. VII
Wiesława Sowa - kl. VIII

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie :)