Deklaracja Dostępności dla strony internetowej sptarnogora.edu.pl

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Tarnogórze.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-19.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 2. Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 3. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 4. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.

Powody braku spełniania wymagań:

 1. Wiele filmów i artykułów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Podkalicki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602787061. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła składa się z dwóch połączonych budynków. Do budynku klas 1-3 prowadzi wejście na wysokości 1 stopnia bez podjazdu dla wózków. Do wejścia budynku głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
 2. Budynek klas 1-3 jest na jednym poziomie względem wejścia. Budynek główny składa się z dwóch kondygnacji pomiędzy którymi są schody.
 3. Na parter budynku głównego prowadzi pochylnia znajdująca się w łączniku pomiędzy budynkami.
 4. Na parkingu przed szkołą brak jest miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Deklaracja o chęci osiągnięcia lub osiągnięciu poziomu wyższego od wymagań prawnych:

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

Deklaracja o poprawieniu obecnej sytuacji:

 1. Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
 2. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo itp.
 3. Obecnie trwa budowa sali gimnastycznej, do której będzie prowadzić nowe wejście i zbudowany będzie nowy parking.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.