14 lutego rozpocząłem w naszej szkole innowację dla uczniów o nazwie "Edukacja przez szachy w Edukacji Wczesnoszkolnej". Sam pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem uczniów klasy I, II i III. Co się działo na pierwszych zajęciach? Rozpoczęliśmy naszą przygodę od samego początku, czyli informacji czym są szachy, "z czym to się je" oraz po co tak właściwie powinniśmy podejmować trud nauki gry w tą grę królów. Uczniowie dowiedzili się między innymi, że gry planszowe zrodziły się wśród ludzi biednych, aby mogli oni zapomnieć o dokuczającym im głodzie. Nasi podopieczni wiedzą już, że początku tej gry możemy się doszukiwać w Indiach około 1500 lat temu. Na podstawie jednego odcinka "Maszy i niedźwiedzia" młodzi pretendenci do miana mistrzów szachowych dowiedzieli się jakie zachowania w tej grze nie powinny mieć miejsca.

     Na koniec warto tutaj przypomnieć jedną zasadę, którą można zastosować i zapamiętać nie tylko wobec gry w szachy, ale także wobec całego życia: W szachach albo wygrywamy, albo się uczymy.

p. Łukasz Filip

    Trzech wyjątkowych młodych ludzi z naszej szkoły wyjechało 20 lutego do Leżajska, aby tam wykazać się swoją wiedzą o Świętym Janie Pawle II. Mowa oczywiście o Dominiku Kostyrze z klasy VIII oraz Mateuszu Siwcu i Kacprze Kostyrze z klasy VII. Jako przygotowanie do II etapu Olimpiady o Wielkich Polakach (archiprezbiterialnym) musieli podjąć się wyjątkowo trudnego zadania przeczytania książki "Dar i tajemnica" napisanej przez świętego oraz homilii wygłoszonej w czasie kanonizacji błogosławionego Jana z Dukli o tytule: "Nie dopuśćcie, aby odebrano wam chrześcijańską godność". Oczywiście musieli sobie utrwalić także życiorys Jana Pawła II który był materiałem obowiązkowym w czasie pierwszego etapu. Zadanie to było o tyle trudne, że nasz święty rodak słynął z tekstów głęboko teologicznych przesyconych wiarą.

    W Leżajsku zastaliśmy przygotowane 83 miejsca dla uczniów z różnych szkół poczynając od okolic Jarosławia i Przeworska, aż po naszą miejscowość zamykającą teren diecezji przemyskiej. A jakie były wyniki? Niestety nie zakwalifikowaliśmy się do grona 5 finalistów podejmujących dalsze wyzwania w Przemyślu. Nie udało nam się także być w pierwszej 15 osób wyróżnionych. Jednak ogromnym sukcesem było osiągnięcie okolic 20 miejsca przez Kacpra Kostyrę, co przy tak wielkiej konkurencji jest ogromnym wyróżnieniem. Dominik oraz Mateusz napisali trochę słabiej ale wszyscy biorący udział znaleźli się w pierwszej połowie biorących udział.

    Ciesząc się z ich wyniku, życzymy pragnienia naśladowania postaw świętości życia i odwagi w podejmowaniu wyzwań  dnia codziennego.

p. Łukasz Filip

     27 listopada 2019 r. rozpoczęła się w naszej diecezji XX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach przeznaczona dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej. W tym roku zmagania poświęcone zostały osobie naszego wielkiego rodaka - Jana Pawła II, którego pamięta w naszej wspólnocie zaledwie kilka osób ale w sercu ma cała społeczność. 7 osób postanowiło zgłębić życiorys tej wyjątkowej postaci opisany przez Małgorzatę Pabis: "Jan Paweł II - Nasz Wielki Święty".

    Do drugiego etapu zakwalifikowało się trzech uczniów:
- Kostyra Dominik (kl. VIII);
- Mateusz Siwiec (kl. VII);
- Kostyra Kacper (kl. VII).

    Niech nasz wyjątkowy święty wspomaga ich na w trudzie podążania drogą błogosławieństw oraz wielkiego daru i tajemnicy jaką jest nasza wiara wraz z wszystkimi jej konsekwencjami :)

p. Łukasz Filip