W dniu 21 września 2021 roku w Szkole Podstawowej w Tarnogórze, na 3 godzinie lekcyjnej, uczniowie klas przedszkolnych (0A i 0B) oraz klas 1-8 wraz z nauczycielami wzięli udział w Akcji "Sprzątanie Świata".  Uczniowie oraz nauczyciele zostali zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki oraz worki na śmieci. Każda z klas miała wytyczone miejsce do posprzątania:

- oddziały przedszkolne oraz klasy 1-3 (boisko szkolne)

- klasy 4, 5, 6 (cmentarz i okolice)

-7, 8 (błonie).

Celem akcji było budzenie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko w którym żyjemy. Ważnym aspektem akcji było również pokazanie dzieciom, że rozwiązaniem problemu zaśmiecanego środowiska jest przede wszystkim zmiana nawyków w naszym życiu codziennym oraz selektywna segregacja śmieci.

Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Po skończonej akcji wszystkie śmieci zostały zabrane przez Zakład Komunalny w Nowej Sarzynie.

p. Magdalena Szarek

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Uczniowie, rodzice oraz grono pedagogiczne zgromadziło się w Kościele, aby na Mszy, którą odprawił proboszcz parafii ks. Franciszek Partyka, prosić o łaski potrzebne na nadchodzący czas nauki. Modliliśmy się także o nauczanie stacjonarne dla uczniów, bo wszyscy wiemy, że daje ono najwięcej korzyści.

Po wspólnej Eucharystii udaliśmy się do szkoły, gdzie uczniowie klas spotkali się po raz pierwszy w roku 2021/2022 ze swoimi wychowawcami. Nie zabrakło także przywitania się z panem dyrektorem Piotrem Zawieruckim w nowo wybudowanym budynku. W spotkaniu najpierw z klasami 1-3, a następnie z klasami 4-8 przedstawił on zmiany które nastąpiły w czasie nieobecności uczniów, pokazał długo oczekiwaną przez całą społeczność szkolną salę gimnastyczną oraz życzył uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Po tym pierwszym dniu nowego roku uczniowie pokrzepieni duchowo w czasie mszy świętej napełnieni pozytywnymi emocjami oraz rozradowani nowym wyglądem szkoły rozeszli się do swoich domów.

Przy tej okazji grono pedagogiczne życzy wszystkim wytrwałości i zdrowia, dobrych ocen i zadowolenia ze zmian, które nieustannie następują w naszej placówce.

p. Łukasz Filip