W skład Rady Szkoły wchodzą następujące osoby:

1. Justyna Zarzycka - przewodniczący
2. Ewa Młynarska
3. Teresa Kopacz
4. Bożena Gałdyś - zastępca
5. Alicja Wlaź
6. Dorota Kusy.