W szkole są prowadzone następujące zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętności uczniów:

- Zajęcia szachowe: prowadzący Łukasz Filip. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki, w godzinach 14:20-15:05 i mają na celu rozwijanie zdolności logicznego myślenia oraz doskonalenie umiejętności gry w szachy. Przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII.

- Zajęcia geograficzne: prowadzący Łukasz Filip. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, w godzinach od 14:20-15:05. Zajęcia mają na celu rozszerzenie wiedzy zawartej w materiale geografii klas V-VIII, przygotowanie do konkursów oraz doskonalenie umiejętności związanych z dziedziną geografii.

- Szkolny klub sportowy (SKS): prowadzący Dorota Kusy. Jeden z projektów realizowanych w naszej szkole mający na celu umożliwienie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych bez względu na poziom sprawności fizycznej. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 15:10-16:10.

 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są następujące zajęcia:

- rewalidacyjne,

- dydaktyczno - wyrównawcze,

- korekcyjno - kompensacyjne,

- logopedyczne,

- przedmiotowe - indywidualne.