Nasza szkołą włączyła się w akcję-chellenger zatytułowaną "Działaj lokalnie" #stopsmieceniu. Sama incjatywa jest w założeniu bardzo podobna do akcji "Sprzątania świata" realizowanej w całej Polsce. Uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli w różne rejony Tarnogóry aby tam przyczynić się choć w małym stopniu do uczynienia piękniejszym naszej okolicy. Całą akcję zapoczątkowała Szkoła Podstawowa w Sarzynie.