1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Uczniowie, rodzice oraz grono pedagogiczne zgromadziło się w Kościele, aby na Mszy, którą odprawił proboszcz parafii ks. Franciszek Partyka, prosić o łaski potrzebne na nadchodzący czas nauki. Modliliśmy się także o nauczanie stacjonarne dla uczniów, bo wszyscy wiemy, że daje ono najwięcej korzyści.

Po wspólnej Eucharystii udaliśmy się do szkoły, gdzie uczniowie klas spotkali się po raz pierwszy w roku 2021/2022 ze swoimi wychowawcami. Nie zabrakło także przywitania się z panem dyrektorem Piotrem Zawieruckim w nowo wybudowanym budynku. W spotkaniu najpierw z klasami 1-3, a następnie z klasami 4-8 przedstawił on zmiany które nastąpiły w czasie nieobecności uczniów, pokazał długo oczekiwaną przez całą społeczność szkolną salę gimnastyczną oraz życzył uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Po tym pierwszym dniu nowego roku uczniowie pokrzepieni duchowo w czasie mszy świętej napełnieni pozytywnymi emocjami oraz rozradowani nowym wyglądem szkoły rozeszli się do swoich domów.

Przy tej okazji grono pedagogiczne życzy wszystkim wytrwałości i zdrowia, dobrych ocen i zadowolenia ze zmian, które nieustannie następują w naszej placówce.

p. Łukasz Filip