14 lutego rozpocząłem w naszej szkole innowację dla uczniów o nazwie "Edukacja przez szachy w Edukacji Wczesnoszkolnej". Sam pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem uczniów klasy I, II i III. Co się działo na pierwszych zajęciach? Rozpoczęliśmy naszą przygodę od samego początku, czyli informacji czym są szachy, "z czym to się je" oraz po co tak właściwie powinniśmy podejmować trud nauki gry w tą grę królów. Uczniowie dowiedzili się między innymi, że gry planszowe zrodziły się wśród ludzi biednych, aby mogli oni zapomnieć o dokuczającym im głodzie. Nasi podopieczni wiedzą już, że początku tej gry możemy się doszukiwać w Indiach około 1500 lat temu. Na podstawie jednego odcinka "Maszy i niedźwiedzia" młodzi pretendenci do miana mistrzów szachowych dowiedzieli się jakie zachowania w tej grze nie powinny mieć miejsca.

     Na koniec warto tutaj przypomnieć jedną zasadę, którą można zastosować i zapamiętać nie tylko wobec gry w szachy, ale także wobec całego życia: W szachach albo wygrywamy, albo się uczymy.

p. Łukasz Filip