2 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Zgodnie z tradycją o godzinie 8:00 uczniowie wraz z częścią rodziców oraz gronem pedagogicznym zgromadzili się w kościele parafialnym, aby tam prosić Boga o wsparcie, pomoc i opiekę przed okresem nowych wyzwań. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Franciszek Partyka. W homilii wspomniał on o potrzebie podejmowania trudu nauki, systematyczności i odwadze w realizowaniu powierzonych nam zadań.

 

      Bezpośrednio po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do szkoły aby tam w pawilonie powitać nowy rok. Pan dyrektor Piotr Zawierucki przybliżył wszystkim zgromadzonym plany związane z funkcjonowaniem naszej placówki. Podkreślił i przypomniał niezwykle ważną inicjatywę rozpoczynającą się u nas: budowę hali sportowej.

      Nie zabrakło takż einformacji o zmianach w gronie pedagogicznym. Naszą szkołę opuściło troje nauczycieli: p. Aleksandra Kamińska - długoletnia wychowawczyni edukacji wczesnoszkolnej, p. Monika Ożóg - ucząca w naszej szkole wiedzy o społeczeństwie oraz informatyki oraz p. Justyna Nowosielecka-Pęcak - logopeda. Powitaliśmy jednocześnie p. Annę Sajak - nową nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej.

      Przydziały wychowawstw na obecny rok przedstawiają się następująco:

Klasa I - p. Anna Sajak
Klasa II - p. Alicja Samek
Klasa III - p. Agnieszka Szymula
Klasa IV - p. Katarzyna Maczuga-Hammer
Klasa V - p. Sylwia Młynarska-Rybka
Klasa VI - p. Wioletta Fimiarz
Klasa VII - p. Alicja Wlaź
Klasa VIII - p. Dorota Kusy

Napisał: Łukasz Filip