W środę 25.09.2019 r. odbyła się w naszej szkole Uroczystość Pasowania na ucznia klasy I.

To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji nie tylko wśród uczniów lecz również u nauczycieli i rodziców. Na ceremonię przybyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm Pan Jerzy Paul, Burmistrz Miasta Nowa Sarzyna Pan Andrzej Rychel, Sołtys Tarnogóry Pan Jan Gałdyś, Rada Szkoły oraz Rada Rodziców, Proboszcz miejscowej parafii ks. Franciszek Partyka, rodzice uczniów oraz cała społeczność szkolna.

Uroczystość pasowania uczniów klasy I rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły Piotra Zawieruckiego, który powitał wszystkich zebranych i skierował gorące słowa do "pierwszaków". Potem oddał głos Posłowi i Burmistrzowi.

Uczniowie klas II i III powitali młodszych kolegów wierszem pt. „Witajcie pierwszoklasiści”.

Następnie uczniowie klasy I, pod przewodnictwem wychowawcy Anny Sajak, przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci ŚLUBOWANIA oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał dyrektor szkoły. Na potwierdzenie tej wzniosłej chwili, każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom i legitymację szkolną. W ten sposób nowi uczniowie zostali oficjalnie włączeni do grona społeczności Szkoły Podstawowej w Tarnogórze. Dodatkowo każdy ze ślubujących otrzymał z rąk Pana Posła i Pana Burmistrza prezent w postaci wyprawki szkolnej. Kolejnym punktem programu było wystąpienie uczniów klas II i III, tym razem w pokazie słowno – tanecznym, gdzie zaprezentowane zostały także ich zdolności gimnastyczne.

W drugiej części programu dokonano podpisania aktu erekcyjnego pod budowę nowego skrzydła szkoły wraz z salą gimnastyczną. Dokonały tego następujące osoby: Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Tarnogórze ksiądz Franciszek Partyka, Sołtys wsi Tarnogóra Jan Gałdyś, Przewodnicząca Rady Szkoły Justyna Zarzycka, Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Chowaniec, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Ksawery Gałdyś, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnogórze Piotr Zawierucki. Treść aktu uroczyście odczytała absolwentka a zarazem długoletni nauczyciel szkoły: Pani Katarzyna Maczuga - Hammer. Dokument ze stosownymi podpisami został zapakowany przez dyrektora szkoły do kapsuły czasu w której znalazły się również obecnie funkcjonujące monety i pamiątkowe zdjęcie uczniów wraz z pracownikami szkoły. Cała ceremonia zakończyła się zakopaniem pojemnika dla przyszłych pokoleń na terenie szkoły połączonym z oficjalnym rozpoczęciem budowy sali gimnastycznej.

p. Anna Sajak